Ricky welkom

Dansk, Nederlands, Italian
User avatar
Ricky
Posts: 38
Joined: Sat Apr 06, 2013 11:44 am

Re: Ricky welkom

Postby Ricky » Mon Apr 08, 2013 11:35 am

Deze vraag vind ik moeilijk te beantwoorden. Ik kan niet zozeer een fysieke gewaarwording/gevoel ontdekken. Er zijn gedachten over. Maar misschien is het toch wel angst om de controle kwijt te raken. En toch, ondanks dat het ego een illusie is beïnvloedt het toch de staat van zijn en de keuzes die er gemaakt worden. Dat zou betekenen dat “ik” indirect toch invloed heb.

User avatar
Patrick
Posts: 803
Joined: Sun Feb 05, 2012 10:29 am
Location: Belgium

Re: Ricky welkom

Postby Patrick » Mon Apr 08, 2013 2:50 pm

Het woord ego gebruik ik niet omdat het een concept is dat door iedereen anders ingevuld wordt en voor alles en nog wat gebruikt wordt als uitleg.

Daarom even het onderscheid plaatsen tussen het aangeboren karakter Ricky en het door de jaren heen opgebouwde zelfbeeld of ‘identiteit’

Het leven wordt gespeeld, geleefd door een karakter zoals in een theaterspel, de figuur die door zijn omgeving ‘Ricky’ genoemd wordt, met zijn aangeboren eigenschappen, neigingen, voorkeuren en afkeren, talenten en onvermogens. Zo wilt het leven zich uiten en ontvouwen.

Tijdens de jeugdjaren is door de omgeving aangepraat dat deze figuur greep moest krijgen op het leven en zelf gaan bepalen wat er moest ontwikkeld worden, verbeterd, weggenomen, enz. Stilaan is door al die gedachten, gevoelens en gewaarwordingen een zelfbeeld ontstaan dat een eigen leven is gaan leiden. Het idee is ook ontstaan dat het ik een zelfstandige entiteit is met een persoonlijkheid, een identiteit, dat heerst over het leven.
Als deze schijnbare identiteit doorzien is valt het karakter niet weg. Het leven gaat gewoon door. Geen nood meer aan bevestiging, controle en veiligheid.

Je kan trachten vast te houden aan je ideeen hierover ofwel ze tijdelijk opzij laten en rechtstreeks gaan zien hoe impulsen en conditioneringen doorwerken op wat er gebeurt.
Kan je vastpinnen op welk moment een keuze plaats heeft?
Is dit geen constatatie nadat die heeft plaats gehad?

User avatar
Ricky
Posts: 38
Joined: Sat Apr 06, 2013 11:44 am

Re: Ricky welkom

Postby Ricky » Mon Apr 08, 2013 4:01 pm

Kan je vastpinnen op welk moment een keuze plaats heeft?
Is dit geen constatatie nadat die heeft plaats gehad?


Nee, dat kan ik niet vastpinnen. Dat proces verloopt vanzelf. Het lijkt erop dat ik met mezelf overleg maar dat overleg zijn gedachten die ik zelf niet vorm en ineens blijkt de keuze duidelijk. Dus dat is een constatatie achteraf….

User avatar
Patrick
Posts: 803
Joined: Sun Feb 05, 2012 10:29 am
Location: Belgium

Re: Ricky welkom

Postby Patrick » Mon Apr 08, 2013 7:25 pm

Kan jij een gedachte denken?

Stap rond en kijk, voel, neem waar hoe dit gebeurt.
Is er een jij die elke stap controleert of is er gewoon stappen?

Moet jij luisteren of is er gewoon luisteren?

User avatar
Ricky
Posts: 38
Joined: Sat Apr 06, 2013 11:44 am

Re: Ricky welkom

Postby Ricky » Mon Apr 08, 2013 7:49 pm

Kan jij een gedachte denken?
Nee, het lijkt er wel op maar ik besef steeds meer dat “ik” niet degene ben die denkt. Ik zou niet weten hoe ik een gedachte moet starten en als ik het wel zou doen, zou ik ook van te voren moeten weten welke gedachte ditz al worden.

Stap rond en kijk, voel, neem waar hoe dit gebeurt.
Is er een jij die elke stap controleert of is er gewoon stappen?

Nee, die is er niet. Dit gaat vanzelf, dit regelt het onderbewustzijn, dit wordt door de hersenen geregeld.

Moet jij luisteren of is er gewoon luisteren?
Deze vind ik lastig… Als ik naar iemand luister en mijn aandacht gaat ergens anders naar toe hoor ik het niet of gaat de informatie verloren. Als ik een boek lees en ik probeer me tegelijkertijd bewust te zijn van mezelf en mijn lichaam heb ik geen flauw idee wat ik gelezen heb. Dus hier is wel bewuste aandacht voor nodig.

User avatar
Patrick
Posts: 803
Joined: Sun Feb 05, 2012 10:29 am
Location: Belgium

Re: Ricky welkom

Postby Patrick » Mon Apr 08, 2013 8:07 pm

Is luisteren niet vooraf aan het labelen van de inhoud?
Stopt het waarnemen van geluid als er geen aandacht voor is? Of is het alleen maar dat je er geen gedachten bij hebt, dus ook geen herinnering ervan?

Aandacht is een functie. Wat richt de aandacht?

User avatar
Ricky
Posts: 38
Joined: Sat Apr 06, 2013 11:44 am

Re: Ricky welkom

Postby Ricky » Tue Apr 09, 2013 5:15 pm

Ok, ik heb het! :-)

Maar ik besef dat dit pas het begin is. Het voelt nog niet helemaal zo. Er zijn nog heel wat overtuigingen die ik moet laten vallen, heel wat identificaties die ongedaan gemaakt dienen te worden. Dit is zo bizar. In principe kan “ik” niks doen want er is niemand die iets kan doen, behalve dan dit lichaam, dit bewustzijn. Dit bewustzijn leest de tekst en krijgt deze inzichten. Meer is het niet. En de illusie van “ik” “kijkt” toe.

User avatar
Ricky
Posts: 38
Joined: Sat Apr 06, 2013 11:44 am

Re: Ricky welkom

Postby Ricky » Tue Apr 09, 2013 5:18 pm

Waar “ik” nog moeite mee heb is dat “ik” “mezelf” niet kan beinvloeden maar dat anderen “mij” wel kunnen beinvloeden.

User avatar
Patrick
Posts: 803
Joined: Sun Feb 05, 2012 10:29 am
Location: Belgium

Re: Ricky welkom

Postby Patrick » Tue Apr 09, 2013 6:35 pm

Het gaat erom rechtstreeks te zien hoe de directe ervaring steeds opnieuw door gedachten gewijzigd wordt en dan geloofd wordt als zijnde de realiteit.
Enkel door volledig eerlijk naar dit te kijken kan dit worden doorbroken.
En dat doet ‘jij’ niet maar het leven nu. Nu wil het leven hiermee aan het werk.
Genoeg gespeeld, tijd voor de waarheid?

Een spelletje van het denken is alles opsplitsen in ‘mij’ en ‘de ander’.
Er is geen mij, dus ook geen ander. Hoe kan een ander je dan beïnvloeden?

Kijk naar de rechtstreekse ervaring.
Is er in het proeven van iets lekkers, tijdens het proeven zelf, een afgescheidenheid tussen proeven, het geproefde en het ervaren van het proeven?
Kijk hoe denken daarna er een verhaaltje van maakt over proeven, het geproefde en een proever.

Het gaat hier om kijken, niet om begrijpen. Grijpen komt uit een gevoel van te kort gedaan te zijn.
Het zelfbeeld, het ik zal nooit voldaan kunnen zijn want het is nep.
Steeds opnieuw verklaringen zoeken en zin geven helpen niet.

Kijk naar dit mechanisme en zie het gebeuren. Dan lost het vanzelf op.

User avatar
Ricky
Posts: 38
Joined: Sat Apr 06, 2013 11:44 am

Re: Ricky welkom

Postby Ricky » Tue Apr 09, 2013 6:52 pm

Ik kan me heel goed vinden in wat je schrijft maar toch is er in de ervaring dit lichaam en allemaal andere lichamen die leven. Deze ander lichamen/bewustzijnen doen hun ding. Dat is het leven dat leeft. Het is in feite niks anders dan al het andere dat gebeurd in het het hele universum. Alle elementen "leven" en beinvloeden elkaar. Zo is het ook dat bv de vrouw waarmee dit bewustzijn "getrouwd" is geen eigen "ik" heeft en gewoon leeft. Het leven ontvouwt zich ook in haar. Waarmee ze dit ("mijn") bewustzijn beinvloedt en dit bewustzijn beinvloedt haar ook. En zo geldt het ook voor alle andere mensen zonder een "ik". Alleen de "ik" die dit lichaam ervaart kan zichzelf niet beinvloeden.

Er is geen "mij" maar wel dit lichaam in de realitiet. En in die zin is er toch ook een ander? Mis ik dan nu iets? Ik hoor het graag van je.

Ik zie dat het denken na de ervaring alles labeled en er een verhaaltje bij vertelt.

User avatar
Patrick
Posts: 803
Joined: Sun Feb 05, 2012 10:29 am
Location: Belgium

Re: Ricky welkom

Postby Patrick » Tue Apr 09, 2013 7:33 pm

Er is geen "mij" maar wel dit lichaam in de realitiet. En in die zin is er toch ook een ander? Mis ik dan nu iets?

Kijk naar je vraag. Kijk naar de realiteit en zie welke interpretatie het denken daaraan geeft.
Kijk totdat je het rechtstreeks ziet.
Tracht het dan zo eerlijk mogelijk te verwoorden.

User avatar
Ricky
Posts: 38
Joined: Sat Apr 06, 2013 11:44 am

Re: Ricky welkom

Postby Ricky » Wed Apr 10, 2013 1:18 pm

Ik zie dat alles 1 flow is. Alles is het leven dat zijn ding doet. Niks is apart van elkaar.
Maar als je inzoomt kun je schijnbaar aparte dingen zien waar het denken vervolgens labels op plakken zoals een boom, vogel, steen en een mens. De mensen die je ziet worden beinvloedt door de omgeving, opvoeding, maatschappij en ook door andere mensen. Het zelfbeeld en ik-gevoel komt tenslotte ook voort uit conditionering, beinvloeding van buitenaf.

Er lijkt wel nog een identificatie te zijn met een "silent watcher". Niet zo zeer alleen het gevoel van "zijn" maar iemand die passief toekijkt en alles waarneemt en geen controle heeft. Dit gevoel lijkt erg realistisch maar als ik naar die toekijker zoek is deze nergens te bekennen, net als bij de eerste zoektocht naar "mezelf".

User avatar
Patrick
Posts: 803
Joined: Sun Feb 05, 2012 10:29 am
Location: Belgium

Re: Ricky welkom

Postby Patrick » Wed Apr 10, 2013 2:46 pm

De stille getuige is de meest subtiele vorm van ik.
Er wordt nog steeds een afsplitsing ervaren maar zoals je vermeldt blijkt die bij nader onderzoek niet te bestaan.
Door wat wordt de stille getuige gezien?

Laat de spanning rond je ogen wegvloeien.
Kijk nu ontspannen rond.
Is er iets dat waarneemt, onafhankelijk van het zien?

User avatar
Ricky
Posts: 38
Joined: Sat Apr 06, 2013 11:44 am

Re: Ricky welkom

Postby Ricky » Wed Apr 10, 2013 4:26 pm

Door wat wordt de stille getuige gezien?
Door zichzelf? Het is een gevoel, het wordt ervaren.

Is er iets dat waarneemt, onafhankelijk van het zien?
Ja de stille waarnemer. Of die is pas aanwezig nadat door het denken bevestigd wordt wat gezien wordt.

En toch lijkt er ook iets te zijn dat observeert dat een bepaalde gedachte voorbij komt of een bepaalde emotie opkomt. Of dat ervaart wat via de zintuigen binnen komt.

Terwijl er ook een besef is dat er niemand nodig is om te zien, voelen, ervaren enz. Deze processen verlopen automatisch. En toch is er die waarnemer van dit alles.

En ook lijkt deze vorm van ik niet echt subtiel te zijn. Deze is duidelijk aanwezig. Ook al identificeert deze zich steeds minder met de ervaringen.

User avatar
Ricky
Posts: 38
Joined: Sat Apr 06, 2013 11:44 am

Re: Ricky welkom

Postby Ricky » Wed Apr 10, 2013 8:29 pm

Waarom wordt alleen dit lichaam ervaren? Als er helemaal geen zelf is, als zelfs die stille getuige een illusie is, hoe kan alles dan ervaren worden wat ervaren wordt in dit lichaam? Waarom is er constant alleen maar deze point of view vanuit dit lichaam, dit bewustzijn? Hoe kan er dan überhaupt een point of view zijn? Dan zou alles leeg moeten zijn en niks ervaren kunnen worden...


Return to “Other Languages”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest